Achtergrond RIAS fonds

IHE Delft en de vrijwilligers- en goede doelenorganisatie Rotary  werken al lang samen. Ook Rotary zet zich in voor onder andere de verbetering van water- en sanitaire voorzieningen.

Om die reden voorziet Rotary in beurzen voor IHE-studenten via het Rotary Scholarship fund. Ruim 120 internationale studenten hebben hun opleiding bij IHE Delft al afgerond met behulp van deze Rotary-beurzen. Na de studie gaan de meeste studenten terug naar hun thuisland om in de watersector te gaan werken. 

Verder kent Rotary sinds 2020 het RIAS-fonds. RIAS staat voor Rotary IHE Alumni Support. Het RIAS fonds helpt afgestudeerden van IHE Delft in eigen land projecten op te zetten rond water- en  sanitaire voorzieningen, milieu en klimaatadaptatie. Het bezorgt hen een vliegende start om de opgedane kennis tijdens de studie direct toe te passen.

Vliegwieleffect creëren

Het initiatief voor het RIAS fonds ontstond binnen de Rotary in Delft en groeit sindsdien gestaag. De initiatiefnemers roepen andere organisaties en bedrijven met affiniteit voor water op om het RIAS fonds te steunen en zo een vliegwieleffect te creëren of door te participeren in het Rotary-IHE-scholarshipfund .

De selectie van de projecten ligt in handen van de Rotary Advisory Board, in samenwerking met een expertteam van IHE Delft. Deze experts hebben een zeer internationale oriëntatie en kunnen de voorstellen goed beoordelen op de mogelijke ne waarschijnlijke impact en op technische en financiële haalbaarheid.

Drie eerste RIAS-projecten

Drie alumni uit Mexico, Kenia en India zijn de eersten die steun krijgen uit het RIAS fonds. Dit zijn hun projecten.

India: een film maken om de vrouwelijke vissers een stem te geven die campagnevoeren voor de bescherming van waterrijke gebieden in de stad Chennai. Een initiatief van Ain Contractor.

Mexico: de commerciële haalbaarheid onderzoeken van een zuiveringsfilter (WormPod model) als alternatief voor riolering. Een initiatief van César Maldonaldo.

Kenia: een digitale haalbaarheidstoets opzetten om de resultaten voor water, sanitatie en hygiëne vast te stellen van projecten en de geleerde lessen en best practices in kaart te brengen. Een initiatief van Denis Sigei.