Help mee, word vriend

Het RIAS fonds helpt IHE Delft-studenten na hun studie met het opstarten van projecten in eigen land, op het gebied van klimaat, water en milieu.

KENNIS DIRECT EFFECTIEF MAKEN

Alumni van het IHE zijn internationaal georiënteerd. Hun kennis willen ze graag inzetten voor projecten in hun eigen land.

RIAS fonds helpt!
  • Projecten van € 500 tot € 2.500
  • Looptijd vaak minder dan een jaar
  • Samenwerking met lokale partijen
  • Voorstudies voor een groot project
  • Investeerders zien dat een idee haalbaar is

Het initiatief voor het RIAS fonds ligt bij Rotaryclub Delft-Koningsveld. Zij zoekt daarbij samenwerking met andere Rotaryclubs en met organisaties die de projecten van de alumni een warm hart toedragen.

Clubs, organisaties en individuele personen kunnen vriend worden van het RIAS fonds en meedoen met de financiering van projecten en het effectief maken van kennis over Water, Peace & Environment.

STEUN VAN ROTARY

Rotary steunt IHE Delft-alumni met hun projectvoorstellen door het beschikbaar stellen van een geldbedrag tussen € 500 en € 2500 per project.

De selectie van de projecten en de toekenning van het bedrag doet Rotary in samenwerking met een commissie van experts van IHE Delft.

Vrienden van het RIAS fonds zijn ervan overtuigd dat, met een duwtje in de rug, alumni concrete bijdragen kunnen leveren aan klimaatadaptatie, verbetering van sanitaire voorzieningen en een beter gezamenlijk gebruik van water.

ROTARY IHE DELFT ALUMNI SUPPORT: RIAS fonds

Rotary zet zich in voor verbetering van
Water (water- en sanitaire voorzieningen)
Peace (vrede en conflictbeheersing)
Environment (klimaatadaptatie).

Binnen deze thema’s biedt het RIAS fonds internationaal support aan IHE Delft-alumni bij het uitvoeren van projecten in hun eigen lokale omgeving.

Meedoen in het RIAS fonds

Het RIAS fonds is gekoppeld aan het bekende Rotary-IHE Scholarship-fund.
Door te participeren in dit Rotary-IHE-scholarship-fund draag je als stakeholder bij aan het RIAS fonds.
Jouw club of bedrijf kan ook separaat stakeholder worden van dit RIAS fonds.
Het plan is om regelmatig bijeenkomsten te organiseren voor IHE studenten en IHE alumni, Rotary-leden en stakeholders van het RIAS fonds. Op deze (zoom-)avonden wordt inzicht gegeven in nieuwe en lopende projecten. 
De data voor de bijeenkomsten en de toelichting op de alumni projecten zullen worden aangegeven op de website van het RIAS fonds: www.riasfonds.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen via vrienden@riasfonds.nl

Word vriend