Kaartenactie voor RIAS

Rotary in Delft ondersteunt het ‘Rotary IHE Alumni Support’ fonds

Te veel mensen in de wereld hebben nog geen toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Dit maakt hun leven moeilijk: hun gezondheid lijdt eronder en welvaart blijft buiten bereik. Het IHE Delft – Institute for Water Education werkt aan een wereld vrij van armoede en onrechtvaardigheid, waarin mensen hun waterbronnen en het milieu duurzaam beheren.

Er bestaat een nauwe samenwerking tussen IHE Delft en Rotary International. Ruim 120 internationale studenten hebben hun opleiding bij IHE Delft al afgerond met behulp van Rotary-beurzen. Na de studie gaan de meeste studenten terug naar hun thuisland om in de watersector te gaan werken. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Rotary in Nederland ondersteunen de Delftse clubs het ‘Rotary IHE Alumni Support’ fonds. Dit fonds ondersteunt en financiert projecten van IHE Delft-alumni in hun thuisland. Zo kunnen de alumni de bij IHE Delft opgedane kennis beter benutten en krijgen ze een steuntje in de rug bij het opzetten van lokale projecten.

https://rotarydelft.nl/product/kaartenset-2023/