Presentatie projecten 2023

Op 22 april 2024 vindt in het IHE Delft de presentatie plaats van de drie projecten die een bijdrage van het RIAS fonds hebben ontvangen. Het RIAS fonds steunt studenten van het IHE om na hun studie kleine projecten te starten op het gebied van klimaat, water en milieu.

Het RIAS fonds heeft voor het tweede jaar drie projecten uit kunnen kiezen om ieder een toelage van € 2.500 toe te kennen. Hiermee kunnen deze projecten nu van start!

Graag nodigt het bestuur van het RIAS fonds u uit om de presentatie van het doel en de opzet van deze projecten bij te wonen, en zullen de projectleiders vragen beantwoorden. Vooraf en na afloop is er uiteraard gelegenheid om met de andere aanwezigen in gesprek te gaan.

Er is een livestream van de bijeenkomst via ZOOM. Via een mail aan riasfonds@gmail.com kunt u een link aanvragen om via ZOOM deel te nemen.

Agenda
17.30
18.15
18.25
18.30
19.15
Inloop
Opening
Stand van zaken van het RIAS fonds
Presentaties van de RIAS projecten 2023
Afsluiting

Adres IHE Delft: Westvest 7, 2611 AX Delft